Oč kráčí?

O myšlenkových mapách

Myšlenková mapa z anglického mind map je nástroj k zachycování myšlenek, které nám vytanuly v mysli. Pomáhá vizualizovat informace, které se učíte do školy, do práce, pro vlastní seberozvoj nebo vám může pomoci k uspořádání si vlastního chaosu v hlavě. Myšlenková mapa je grafický záznam využívající prostor, klíčová slova, symboly a barvy.

Myšlenkové mapování pomáhá organizovat myšlenky, rozvíjí nápady a učení se v souvislostech, usnadňuje porozumění, podporuje dlouhodobou paměť, vyvíjí myšlení, nabádá k tvoření a živí objevování asociací a vymýšlení nového. Jednoduše vám to bude lépe myslet.

Myšlenkové mapy skvěle nahrazují klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá, protože jiný nás ve škole nenaučili. Jenomže mozek pracuje jinak. Mind mapping je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších, a tedy i nejatraktivnějších metod, jak se efektivně učit. Pro jejich ovládnutí stačí krátký trénink, který může změnit váš život.

Každý den buď ve středu.

Myšlenkové mapy mohou od základu změnit váš vztah ke studiu, také školní výsledky a pocit, který ze studia máte.  Významně pomohou při přípravě na zkoušky, při psaní esejí a diplomových prací, vedení projektů a zpráv, i při mapování rozsáhlých množin informací. Logická struktura textu a správné přiřazení argumentů, které díky myšlenkové mapě získáte, je zárukou nejen dobrého, nýbrž skvělého výsledku. Barevnost a obrazové znázornění vám usnadní zapamatování, struktura v prostoru a viditelná hierarchie vztahů zjednoduší orientaci v daném problému i jeho pochopení.

Využijte svou představivost a tvořte myšlenkové mapy, díky kterým už na nic nezapomenete. Naučíte-li se používat a využívat myšlenkové mapy vy, velmi snadno začnou používat myšlenkové mapy i vaše děti. Děti se ostatně učí imitací okolí. Dáte tak svým dětem jednu z největších výhod pro život. Myšlenkové mapy rozvíjí inteligenci, schopnost přemýšlet, kreativitu, představivost, originalitu a zlepšují i pamět.

Myšlenkové mapy využijete i v podnikání, pomohou vám vytvořit si lepší strategii, naplánovat si projekty, zlepšit přípravy na jednání, prezentace i pohovory.

myšlenkové mapování pro děti i dospělé

Myšlenkové mapování pro děti

Třetím rokem pracuji jako chůva. Být chůvou není jen o uhlídání dítěte před nástrahy světa, je to o vzájemném obohacování se a rozvoji. Myšlenkové mapy využívám i v rámci péče o dětské duše. 

"Holky občas uspávám vyprávěním Cestou duhy.  Vedu je v představách do kouzelného zámku, v kterém žije 7 princezen. Každá z nich má svou barvu, do které se obléká, kterou se obklopuje ve své komnatě. Každá má jméno a své vášně. Včera jsme si pohádku mapovaly. To aby, když s holkami nebudu, si mohly do tajů duhového zámku vlézt samy."

Instagram @myslmapy 4. listopadu 2020

Myšlenková mapa z anglického mind map je nástroj k zachycování myšlenek, které nám vytanuly v mysli. Pomáhá vizualizovat informace, které se učíte do školy, do práce, pro vlastní seberozvoj nebo vám může pomoci k uspořádání si vlastního chaosu v hlavě. Myšlenková mapa je grafický záznam využívající prostor, klíčová slova, symboly a barvy.

Myšlenkové mapování pomáhá organizovat myšlenky, rozvíjí nápady a učení se v souvislostech, usnadňuje porozumění, podporuje dlouhodobou paměť, vyvíjí myšlení, nabádá k tvoření a živí objevování asociací a vymýšlení nového. Jednoduše vám to bude lépe myslet.

Myšlenkové mapy skvěle nahrazují klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá, protože jiný nás ve škole nenaučili. Jenomže mozek pracuje jinak. Mind mapping je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších, a tedy i nejatraktivnějších metod, jak se efektivně učit. Pro jejich ovládnutí stačí krátký trénink, který může změnit váš život.

Myšlenkové mapy mohou od základu změnit váš vztah ke studiu, také školní výsledky a pocit, který ze studia máte.  Významně pomohou při přípravě na zkoušky, při psaní esejí a diplomových prací, vedení projektů a zpráv, i při mapování rozsáhlých množin informací. Logická struktura textu a správné přiřazení argumentů, které díky myšlenkové mapě získáte, je zárukou nejen dobrého, nýbrž skvělého výsledku. Barevnost a obrazové znázornění vám usnadní zapamatování, struktura v prostoru a viditelná hierarchie vztahů zjednoduší orientaci v daném problému i jeho pochopení. 

Využijte svou představivost a tvořte myšlenkové mapy, díky kterým už na nic nezapomenete. Naučíte-li se používat a využívat myšlenkové mapy vy, velmi snadno začnou používat myšlenkové mapy i vaše děti. Děti se ostatně učí imitací okolí. Dáte tak svým dětem jednu z největších výhod pro život. Myšlenkové mapy rozvíjí inteligenci, schopnost přemýšlet, kreativitu, představivost, originalitu a zlepšují i pamět.

Myšlenkové mapy využijetev podnikání, pomohou vám vytvořit si lepší strategii, naplánovat si projekty, zlepšit přípravy na jednání, prezentace i pohovory.

myšlenkové mapování pro děti i dospělé

Myšlenkové mapování pro děti

Třetím rokem pracuji jako chůva. Být chůvou není jen o uhlídání dítěte před nástrahy světa, je to o vzájemném obohacování se a rozvoji. Myšlenkové mapy využívám i v rámci péče o dětské duše. 

"Holky občas uspávám vyprávěním Cestou duhy.  Vedu je v představách do kouzelného zámku, v kterém žije 7 princezen. Každá z nich má svou barvu, do které se obléká, kterou se obklopuje ve své komnatě. Každá má jméno a své vášně. Včera jsme si pohádku mapovaly. To aby, když s holkami nebudu, si mohly do tajů duhového zámku vlézt samy."

Instagram @myslmapy 4. listopadu 2020

Zní to trochu jako kouzlo, že?

To by bylo aby ne, však jsem dcera kouzelníka a hypnoterapeuta. Jako dítě jsem tátovými čarovnými triky byla ohromena a v hlubokém úžasu. Přála jsem si být jako on. Vyrostla jsem a táta mi začal odhalovat, že i za těmi nejneuvěřitelnějšími kouzly je řád a pouhopouhá mazanost. 

Myšlenková mapa pro děti do školy do práce

Špetka historie

Přestože je za otce a popularizátora myšlenkového mapování, a právem, považován Tony Buzan, historie mind mappingu sahá circa do 3. století našeho letopočtu. Grafické metody a modelové systémy pro zaznamenávání vědění se po staletí vyvíjeli. Něco jako myšlenkové mapy najdeme v poznámkách u řady velikánů jako byl pro příklad geniální Leonardo da Vinci, Albert Einstein nebo Václav Havel. Dnes se setkáváme s řadou variant jak zaznamenat myšlenky do prostoru a to nejen rukou na papír, ale také pomocí mnohých softwarů včetně postupně dostupnější virtuální reality. I myšlenkové mapování si tak prošlo cestou od husího brka k počítači. Přijdete-li na můj kurz myšlenkového mapování s tabletem, jsem tomu otevřená.

Jde o soulad

Možná jste narazili na řadu technik velmi podobných myšlenkové mapě, ale s odlišnými názvy - kontextové mapa, konceptová mapa, vizuální diagram, pavoukový diagram...Říkejte tomu jakkoli, já osobně mám ráda "myšlenková mapa". Kromě toho, že je to název nejvíce výstižný, ctí překlad z anglického mind map. Budou vám všemožně na internetu tvrdit, že kontextová mapa je něco jiného a lepšího než ta myšlenková. Inu, nechám rozvahu na vás a doplním svým slovem.

Nehledě na to, jak se metoda jmenuje, zaměřte pozornost na to, aby pro vás forma prezentace a pravidel dané techniky byla v souladu s vaším tělem a myslí. Nepřejímejte slepě pravidla, hledejte jejich význam. Kvalitní lektor vám smysl objasní a nechá na vás, zda doporučení přijmete. Tony Buzan, velmi inspirující Brit, sestavil pravidla, která vám pomohou tvořit mapy efektivně a udržitelně. Znáte-li pravidla a umíte-li je používat, můžete je i porušovat, když budete vědět, proč to děláte a co vám to přinese. Já sama kreslím myšlenkové mapy v protisměru hodinových ručiček. A to je přesně naopak, než to dělával Tony Buzan a jeho studenti. Na kurzu vám prozradím proč. Tím vám chci říct, abyste na místo vyhledávání originálu a tradic používali zdravý selský rozum a řídili se potřebami vlastního těla.