Vážení klienti,

v rámci služeb, které Vám poskytuji, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Ráda bych Vám tímto poskytla informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Tento dokument popisuje, jakým způsobem získávám, používám a zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytli. Naleznete zde také informace o tom, jak mě můžete kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které Vám ráda odpovím.

OSOBNÍ ÚDAJ
Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem vašich osobních údajů je: Ellen Činková, se sídlem Brigádnická 18/354, 182 00. Praha 8, IČ: 04567781, email: info@myslmapy.cz.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJI
Při veškeré naší činnosti, která souvisí s naším podnikáním, shromažďuji vaše osobní údaje. Jedná se především o osobní údaje, údaje týkající se rezervace kurzů, objednávky služeb a produktů, registrace k odběru mailových newsletterů či informací.

ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytujete následujícími způsoby:

Objednávka služeb a produktů přes webové stránky myslmapy.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Osobní údaje zpracovávám také na základě oprávněného zájmu.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A DOTAZNÍKY
Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že MyslMapy - Ellen Činková jsou jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílám buď na kontakty zákazníků na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
Prohlašuji, že poskytnutí osobních údajů třetím osobám je možné pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu poskytuji osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací.

COOKIES
K personalizaci obsahu a reklam a analýze návštěvnosti webu používám soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

O souborech cookies
Cookies jsou malé soubory, které posílají aplikace webu myslmapy.cz do Vašeho prohlížeče během návštěvy a používání stránek cookies z webu myslmapy.cz zvyšují čtenářům uživatelský komfort.

Využívání souborů cookies
myslmapy.cz  využívá soubory cookies pro následující účely:

Cookies třetích stran
Na webech jsou využívány cookies také prostřednictvím třetích stran - jedná se o cookies, které slouží k měření návštěvnosti webu a personalizaci

  • Personalizaci reklam - reklamní systémy Google
  • Monitoring návštěvnosti - Google Analytics
  • Sběr emailových adres a návštěvnost  - Drip

VAŠE PRÁVA
Výše zmíněné nařízení vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům - máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.
Právo na opravu - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
Právo na výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají.
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost - máte právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů jinému správci.
Všechna tato práva lze realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktujte mě na e-mail: info@myslmapy.cz máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu jakým zpracovávám vaše osobní údaje.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K zabezpečení osobních údajů využívám odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.

 

S účinností od 5. června 2020.