Myšlenkové mapování pro děti aneb desetkrát „Proč přinést myšlenkové mapy do života našich dětí?“

myšlenkové mapování pro děti

Jsem profesionální chůva. Hlídám děti všeho druhu a věku. Do mého povídání si s rodiči v poslední době proniká nespokojenost z nynějšího stavu školství a současná omezení měnící se jako aprílové počasí. Rodiče zůstávají doma s dětmi a ze školy se na ně valí úkoly. Děti jsou zahlcené a postrádají své přátele a školní prostředí. Nejrychlejší způsob, jak dětem jako chůva mohu pomoci, je jim nabídnout myšlenkové mapování. Neříkám dětem, že na ně používám svá kouzla, jen jim ukazuju, jak bych to udělala na jejich místě a nechávám je se rozhodnout, jakou cestou půjdou. Dala jsem dohromady výhody myšlenkového mapování, techniky, která by mohla vašim dětem i vám přinést úlevu pro nejen tyto dny.

  1. Myšlenkové mapování je velmi jednoduché. Principy myšlenkového mapování se opírají o přirozenost člověka. Pro děti je mapování snadno uchopitelné, jelikož vše, co pro něj potřebují, už mají a znají z přírody. Myšlenková mapa dětem často připomíná strom, pavouka nebo chobotnici, a proto si děti zlehka mapování osvojují.
  2. Při myšlenkovém mapování dětem NEbereme jejich potřebu využívat celý prostor všemi směry. Oproti běžnému psaní zleva doprava odshora dolů jim necháváme svobodu jejich myšlenky umisťovat kamkoli do prostoru, tak jak to oni sami vnímají a potřebují. 
  3. Děti se myšlenkovým mapováním učí vnímat vztahy. Snadno pochopí, co s čím souvisí, jak to souvisí, co spolu souvisí více a co méně, co je čemu nadřazená a podřazená informace a naučí se vnímat příčiny a následky. 
  4. Díky tomu, že myšlenkové mapování pomáhá porozumět vztahům a souvislostem, uvědomovat si vazby a možnosti situace, jsou děti schopné efektivněji řešit problémy a hledat cestu k řešení. Mapy dětem také pomohou plánovat. Můžete je třeba navést k tomu, aby si s myšlenkovou mapou naplánovali vlastní oslavu narozenin. Povedete je tak k uvědomění si toho, co všechno je potřeba připravit a zajistit. Děti tak nabývají širšího i hlubšího vhledu do dějů v životě.
  5. Děti se naučí s myšlenkovými mapami získat jednoduchý přehled a zorientovat se ve svých myšlenkách či problematice, kterou se učí ve škole. Na první pohled se budou orientovat. Nemusí listovat ve stohu papírů. Na jednom papíru vidí vše, co chtějí a potřebují.
  6. Myšlenková mapa podporuje tvořivost. Dětem při tvoření map nebereme jejich kreativitu, naopak je necháváme, aby ji rozvíjely. Myšlenkové mapy jsou barevné a plné obrázků, tvarů a křivek. Všimněme si, že myšlenková mapa podporuje dva aspekty – třídění myšlenek a tvořivost. Tyto dva aspekty vede do rovnováhy. Děti, které jsou hodně tvořivé, často kreslí a malují, jsou mnohdy lapeni svými představami do takové hloubky, že učitele ve škole nevnímají. Učitel si nezíská jejich pozornost. Myšlenkové mapování těmto dětem nevezme jejich potřebu po tvořivosti, jen jim dodá schopnost organizace a zakotvení pozornosti. Funguje to i naopak. Většinou kreativitu postrádáme my, dospělí, a s myšlenkovými mapami ji rozvineme a zároveň neztratíme naši potřebu po organizaci.
  7. Myšlenková mapa svými barvami, obrázky a prostorem pomáhá dětem vybavovat si. Díky tomu si děti snadno rozpomenou a budou si pamatovat i dlouhodobě. Myšlenková mapa je skvělým pomocníkem pro trénink paměti. 
  8. Děti při práci s myšlenkovými mapami rozvíjejí své schopnosti porozumění. Jelikož mapy neobsahují celé věty, které by děti mohly pasivně číst, jsou děti vedeni k aktivní reprodukci informací zanesených v myšlenkové mapě.
  9. Myšlenkové mapování je pro všechny všeho druhu i věku. I s těmi nejmenšími můžete začít s předhotovenými obrázky a učit se s nimi třídit a škatulkovat pojmy.
  10. A podle mne nejdůležitější v dnešní době je, že dětem nevezmete školu hrou. Škola bude děti s myšlenkovými mapami bavit a plnit radostí z poznání. Podpoříte děti v jejich světech neutuchající fantazie a posílíte jejich zápaly a talenty. Aniž bychom jim vysvětlovali, že se něco velmi zajímavého s myšlenkovými mapami bude dít, aniž si oni všimnou, že se to děje, začne se to dít, ani netušíte, jak rychle.

Užívejte si své hlavy nápadů z myšlenkového mapování a vzpomeňte, že než něco budeme chtít po dětech, musíme jim jít příkladem. Tedy nejdříve se naučte mapovat vy sami. A pak možná ani nebudete za dětmi muset chodit, protože oni si přijdou za vámi a začnou vás ze zvědavosti a obdivu napodobovat.

Chcete na kurz myšlenkového mapování? Tak tudy.

Ellen Činková
Studuji medicínu, píšu blog a vedu zážitkové kurzy myšlenkového mapování pro studenty i nestudenty.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů